Přihláška do oddílu

V roce 2014 vyšel nový zákon o zdravotních prohlídkách a příslušná směrnice atletického svazu.

Naše přihláška do oddílu je podle této směrnice upravena.

 

Přihláška: Přihláška_do_atletického_oddílu_STŘELA_Žebrák_2015 (1).doc (29696)

Zdravotní posudek: formulář_lékařský_posudek.docx (14086)

 

Příspěvky:

Příspěvky na rok 2019 činí u všech sportovců (dětí až dospělých, netýká se trenérů, proto píši sportovců)  800,- Kč.

Příspěvky je možné zaplatit na účet  č.ú. 2900096887/2010. Jako variabilní číslo uveďte číslo před jménem sportovce dle tabulky, která přišla do mailu.

Příspěvky zaplatit do konce února 2019.

 

Přihlášky:

Přihlášku si prosím vytiskněte – nutno oboustranně včetně pravidel a vyplněnou přineste na trénink.

U dětí do 10 let vyplní zdravotní informace a nemusí vyplňovat formulář lékařský posudek.

Obráceně u dětí nad 10 let (včetně) nemusíte vyplňovat na přihlášce zdravotní informace. Pokud potřebujete ke zdravotnímu stavu dítěte něco sdělit, tak informace můžete napsat.

 

Lékařský posudek:

Podle zákona a směrnice je potřeba u dětí od 10 let mít lékařský posudek.

Náležitosti lékařského posudku jsou dány zákonem a vyhláškou, takže jsme podle nich sestavili formulář. Možná že se někteří lékaři budou divit J co tam mají vyplňovat. Navíc jsou tam od nás kolonky ohledně alergií, aby to nemuseli vypisovat. Posudek jsme udělali tak, aby nebyl jen na atletiku, ale mohl se případně použít na další sporty. Zákon neříká na jakou dobu se vystavuje, má tam být uvedena jen jeho platnost. Takže pokud nechce lékař z Vás každý rok tahat peníze a uzná to za možné, může jej dát třeba na 2 … ? roky. Vyplněné lékařské posudky, klidně kopie, zase přineste na trénink.

U sportovců od starších žáků a žákyň, doporučujeme aby lékařský posudek nahradili lékařskou zprávou od sportovního lékaře. Naše doporučení je z důvodu již vyšší zátěže organismu. U sportovního lékaře stačí nechat udělat sportovní neboli tělovýchovné vyšetření. Dítě je vyšetřeno pod zátěží, měří EKG, plíce.

 

Pokud nebudou přihlášky a posudky dodány včas, nebo vůbec, nebudu je dále urgovat a za případné následky z toho vzniklé si nesou zodpovědnost rodiče, či zákonní zástupci.