Letní tábor 2014

12.07.2014 18:46

Tento projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 2014 na náš letní tábor. Díky této dotaci jsme pořídili další potřebné vybavení (velké stany, vzduchovky, várnice na nápoje, hry).