Informace o nás

Jsme spolek, který vznikl ke konci listopadu 2010. Naší hlavní náplní je práce s dětmi a mládeží. Chceme jim přinést do života více pohybu, kultury, znalostí a radosti, na kterou budou s úsměvem vzpomínat.

 

"Všechny děti se smějí stejným jazykem"

    

Naší hlavní činností je Atletický oddíl, dále běží Pohybový kroužek a Turistický oddíl "Poutníci". Zároveň připravujeme a pořádáme i další možnosti vyžití pro děti, mládež a celé rodiny.

 

Členský příspěvek do spolku je 300Kč a k tomu se platí příspěvek oddílu, který dítě navštěvuje. Tato částka se použije na činnost daného oddílu. Pokud dítě navštěvuje více oddílů, členský příspěvěk do spolku platí jen jeden.