1. ročník Žebráckého vandru

 

Jaký byl obnovený Žebrácký vandr?

 

Z hlediska pořadatele velmi úspěšný a dle ohlasů byli spokojeni i příchozí turisté, ať malí či velcí.

 

V sobotu 16.4.2011 v osm hodin ráno už byl postaven před „Domkem“ stan, ve kterém byla prezence celého pochodu. Fáborky na označení trati byly rozvěšeny, sluníčko svítilo a my doufali, že přijde alespoň stovka lidí.

 

Krátce po osmé hodině dorazila první dvojice turistů a pak chodili další a další. Dvacítka z nich se vydala na 20 km trasu na Vraní skálu a do Údolí Ticha, ale i o 10 km trasu, vedoucí do Hředel a zpět byl zájem. Největší zájem byl však o cca 3 km okruh, kde na malé turisty čekalo několik stanovišť, na kterých plnili různé úkoly. Ještě u Domku si mohli vyzkoušet lanovou lávku, cestou střílení z luku, skákání v pytlích a jiné hry, které jistě přispěly k tomu, že dětem cesta k Rybníčkům, pak přes pole k Turkové rokli a tou zpět k Domku rychleji utíkala. První turisté přišli do cíle krátce před desátou hodinou. V cíli čekal na každého pamětní list a čaj se sušenkou. Většina účastníků se v cíli ještě chvíli zdržela. Děti si hrály na houpačkách či prolézačce, rodiče opékali na připraveném ohni špekáčky nebo si jen povídali se známými. Poslední skupinka turistů dorazila do cíle těsně před sedmnáctou hodinou.

 

Hodinu poté byly sebrány všechny fáborky z tratě, zbouraný a uklizený stan a sečtený počet účastníků. Po několika deštivých dnech přitáhlo sluníčko na obnovený Žebrácký vandr celkem 196 účastníků, což považujeme za úspěch. A tak začneme brzy hledat termín pro další ročník.